Изграждане на сондажи за вода в Добрич и областта

Търсите професионално изграждане на сондажи за вода в Добрич и Добричка област?

Членове на Клуба на професионалните сондьори сондира за вода в Добрич и област има богат опит във всички райони на страната.

Регионът има различни източници на подпочвени води, включително плитки и дълбоки водни маси.

Дълбочината на подземните води може да варира от няколко метра до повече от 100 метра, но в повечето случаи необходимата дълбочина на пробиване е от 5/8 до 20/30 метра. Качеството на подпочвените води като цяло е добро, с ниски нива на соленост и е подходящо за пиене, напояване и промишлена употреба.

Един забележителен аспект на сондажните в Добрич и региона е голямото търсене от селскостопанския сектор. Фермерите в района разчитат в голяма степен на подпочвените води за напояване и в резултат на това много от тях са инсталирали сондажи. През последните години се наблюдава увеличаване на използването на геотермални сондажи в региона, които използват топлината от вътрешността на Земята за осигуряване на отопление и охлаждане на домове, предприятия, ферми и други.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Добрич и окръга?

Що се отнася до сондажите в област Добрич, процесът на сондиране е подобен на този в други региони на България. Това включва пробиване на дупка в земята с помощта на сондажна платформа и поставяне на обшивка за защита от срутване на стените на срутване. След монтирането на корпуса в сондажа се спуска помпа за извличане на вода. За да избегнете получаването на така наречения сух сондаж е редно да направите необходимите проучвания предварително:

  • сканиране с георадар;
  • определяне на дълбочина;
  • определяне на прогнозен дебит и други.

Процесът по откриване на подземни води е критичен за изграждането на всяко хидротехническо съоръжение. За целта се изследва състава на скалните слоеве в дълбочина.

Заявете ГеоФизично проучване за вода с ГеоРадар в Добрич и околността

Запознайте се с услугата по търсене и откриване на подземни води за сондажи с ГеоРадар – скенер или геофизичен детектор в Добрич и областта.

Биене на сонда за вода в Добрич - Сондаж за вода в Добрич
PRO Drillers в Добрич – Клуб на професионалннте сондьори

Изграждаме сондажи за вода в Добрич и цяла Добричка област:

  • Балчик
  • Генерал Тошево
  • Каварна
  • Крушари
  • Тервел
  • Шабла
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top