Какви услуги предлага Pro Drillers BG

Търсене на вода и сондажи

Pro Drillers BG предлага следните услуги в областта на сондажите и поддръжката на водни източници:
Геофизно проуване с георадар: Използвайки съвременна геофизична техника, Pro Drillers BG извършва проуване на подземните образувания с помощта на георадар. Това помага при определянето на подходящите места за сондажи и разпознаване на геоложката структура на подземните води.
Сондаж и търсене на вода: Като професионална фирма за сондажи, Pro Drillers BG предлага изграждане на сондажи за достъп до подземните водни ресурси. С опитни екипи и специализирано оборудване, те осигуряват качествени сондажи, които осигуряват непрекъснат достъп до вода.
Съдействие по поддръжка и регистрация във басейнова дирекция на готови сондажи: Pro Drillers BG предлага помощ и съдействие за поддръжката на вече изградени сондажи. Те осигуряват необходимата поддръжка на оборудването и системата за водоподаване, както и съдействие при регистрацията в басеновата дирекция, като се спазват всички законови изисквания.
Pro Drillers BG е в състояние да предложи професионални и надеждни решения, свързани с геофизично проуване, сондажи и поддръжка на водни източници.

Търсене на вода за сондаж с ГеоРадар

ГеоФизични проучвания за вода в цяла България.

Карта при сканиране на терен в търсене на подземна вода за сондаж със Скенер

Геофизичното проучване за вода е метод за анализиране на подземните водни ресурси чрез използване на различни геофизични техники. Това включва прилагането на принципи и методи от геофизиката, която се занимава с изследването на физическите свойства на Земята. Целта на геофизичното проучване за вода е да се определи наличието, разпределението и свойствата на подземните водни ресурси в даден район.

При геофизичното проучване за вода се използват различни техники, които включват сейсмични, електрически, магнитни и радиовълнови методи. Сейсмичните методи използват сейсмични вълни, генерирани от експлозивни заряди или сейсмични източници, за да се изследва подземната структура и разпределението на водата. Електрическите методи използват електрически ток, който се въвежда в земята, за да се определят електрическите свойства на подземните слоеве и наличието на вода. Магнитните методи използват магнитни полета, за да се измерят разликите в магнитната силност, които могат да бъдат свързани с наличието на подземни водни ресурси. Радиовълновите методи използват радиовълни с определена честота, които се изпращат в земята, за да се получат информация за разпределението на влагата и водните ресурси.

Геофизичното проучване за вода има няколко предимства, които го правят ценен инструмент за изследване на подземните водни ресурси. Първо, тази техника е неинвазивна, което означава, че не изисква пробиване на земята или навлизане в подземни слоеве. Това я прави по-безопасна и по-евтинa в сравнение с други методи на проучване. Второ, геофизичното проучване за вода е бързо и ефективно, позволяващо бърза оценка на наличието и потенциала на подземните водни източници в даден район. Трето, тази техника може да предостави детайлна информация за геоложката структура и разпределението на водните ресурси, което е от съществено значение за планирането и управлението на водните ресурси.

Сондажи за вода

Предлагаме професионални сондажни услуги за намиране и изграждане на водни източници. Използваме специализирана техника за проучвания в търсене, откриване на вода за сондаж, опитни екипи от соньори,  за да осигурим надеждни и качествени резултати.

Нашите геолози извършват подробни геоложки изследвания, които помагат при определяне на подходящото място за сондаж за вода. Това включва анализ на геоложките формации и подземните води, за да се гарантира успешното изграждане на сондажа.

Извършваме бурение на сондажи за достъп до подземните водни източници. Нашите специалисти използват модерни техники и оборудване, които гарантират ефективност и безопасност по време на процеса.

След успешното бурение на сондажа, предлагаме инсталация на сондажни помпи, които да осигурят непрекъснат достъп до водата. Нашите експерти монтират и настройват подходящите помпи, взимайки предвид нуждите и специфичните изисквания на клиента.

Осигуряваме редовно обслужване и поддръжка на сондажите, което включва проверка на работата на помпите, почистване на филтрите и извършване на необходимите ремонти. Това гарантира дългосрочната им ефективност и надеждност.

Предлагаме водни анализи, които включват проверка на качеството на водата от сондажа. Тези анализи осигуряват информация за наличието на замърсявания или химически вещества, които могат да повлияят на качеството

Сондьор - Изграждане на сондажи за вода в цяла България
tyrsene na voda s Georadar i sondaj za voda

Подръжка и узаконяване на сондажи

Ето списък с услуги, свързани с поддръжка и узаконяване на сондажи, заедно с кратко описание:

Осигуряваме проверка на вашия сондаж спрямо всички приложими правила и регулации. Нашите експерти извършват необходимите проверки и изготвят съответната документация, за да уверят, че сондажът ви отговаря на всички изисквания.

Помагаме ви да узаконите вече съществуващи сондажи, които може да бъдат изградени без съответните разрешителни. Нашите юридически експерти ще ви помогнат със събирането на необходимата документация и с изготвянето на заявленията, за да узаконите сондажа си според действащото законодателство . Предлагаме и съдейсвие за регистраьия в басейнова дирекция във вашия район

Предоставяме консултации и съвети срешу заплащане

  • Ефективност: Аир лифт методът е ефективен за бързо и качествено почистване на сондажи и кладенци, като използва компресиран въздух за извеждане на утайки и други замърсители.

  • Неизползване на химикали: Този метод не изисква използването на химически вещества, което го прави екологично чист и безопасен за околната среда.

  • Подходящ за различни условия: Аир лифтът може да се използва в различни видове почви и при различни условия на кладенците, включително дълбоки и тесни сондажи.

  • Минимално механично износване: Поради липсата на механични части, които влизат в контакт със стените на кладенеца, методът намалява риска от механично износване и повреди.

  • Бързо възстановяване на дебита: Използването на аир лифт за почистване на кладенци води до бързо възстановяване на дебита и подобряване на качеството на извличаната вода.

Scroll to Top