ГеоРадар за откриване на вода за сондаж в Струмяни

ГеоФизичо проучване за търсене и откриване на вода за сондаж с ГеоРадар в Струмяни

PRO Drillers в Струмяни

Член на Клуба на професионалните сондьори за
Струмянски район

Геофизични проучвания за търсене и намиране на вода за сондажи в Струмяни и населените места в общината:

Откриване на вода за сондиране и сондажни дейности в Струмяни

Scroll to Top