ГеоРадар за откриване на вода за сондаж в Сатовча

ГеоФизичо проучване за търсене и откриване на вода за сондаж с ГеоРадар в Сатовча

PRO Drillers в Сатовча

Член на Клуба на професионалните сондьори за Сатовченска община

Геофизични проучвания за търсене и намиране на вода за сондажи в Сатовча и населените места в общината:

Откриване на вода за сондиране и сондажни дейности в Сатовча

Scroll to Top