ГеоРадар за откриване на вода за сондаж в Разлог

ГеоФизичо проучване за търсене и откриване на вода за сондаж с ГеоРадар в Разлог

PRO Drillers в Разлог

Член на Клуба на професионалните сондьори за
Разлошка община

Геофизични проучвания за търсене и намиране на вода за сондажи в Разлог и населените места в общината:

Откриване на вода за сондиране и сондажни дейности в Разлог

Scroll to Top