Системи за Питейна вода

Питейна вода: Сондажи и кладенци

 Пречистване на вода от собствен водоизточник – цялостно решение

Когато използвате вода от сондаж или кладенец за питейни цели, е важно тя да бъде пречистена правилно, за да се гарантира безопасността и качеството й. В тази статия ще разгледаме ключовите стъпки и решения за ефективно пречистване на вода от собствен водоизточник.

Изследване на питейна водата

Първата стъпка е изследване на водата с лабораторен анализ. Това позволява да се установи нейният състав и да се открие наличието на микробиологични или други опасни замърсявания. Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват, ще намерите в темата: “Анализ на сондажна или кладенчова вода.”

Най-честите проблеми със сондажната вода

  1. Механични замърсявания: пясък, утайки, мътност.
  2. Микробиологично замърсяване: бактерии.
  3. Висока твърдост: варовик.
  4. Тежки метали: олово, арсен, кадмий, манган, желязо.
  5. Органични замърсявания: сероводород, нитрати, пестициди.

Дори ако лабораторните изследвания не открият опасни бактерии, това не означава, че на по-късен етап няма да се появят такива.

Конфигурация за пречистване на вода от собствен водоизточник за битови нужди

1. Центробежен седиментен филтър Cintropur NW 25 – 1 цол: Пречиства твърди частици (механични замърсявания) с размер до 25 микрона. Утайките се отлагат на дъното на филтърната чаша, която се почиства лесно чрез отвиване на гайката или кранчето и промиване. Филтърният елемент се сменя при затлачване.

2. UV стерилизатор за микробиологично замърсена вода: Стерилизаторът V25 е с капацитет 2 м³/час, което е достатъчно за едно домакинство.

3. Филтърна колона ¾“ с механичен филтър 5 микрона след UV лампата: Използва се за финно пречистване на водата от механични замърсявания.

Пречистване на варовита вода

При варовита вода препоръчваме централна инсталация за омекотяване с йонообменна смола. Монтира се в началото на водопровода, след механичния филтър и преди UV лампата. Това гарантира мека вода в целия дом.

Мангaн и/или желязо във водата

При малка концентрация на манган (до 1 мг/литър) и/или желязо (до 15 мг/литър) може да се използва уред за пречистване на вода с мултифункционална смола. При по-големи концентрации можем да предложим подходящо индивидуално решение.

Осигуряване на чиста питейна вода

Обикновено сондажната вода се използва за битови нужди, но за пиене често се купува бутилирана вода. След като водата е добре пречистена и дезинфекцирана, тя може да бъде използвана за питейни цели с помощта на система от филтри за питейна вода.

1. Система за обратна осмоза: Пречиства 99% от вредните и нежелани в питейна вода елементи. Монтира се обикновено под кухненска мивка и осигурява чиста и безопасна вода за пиене и приготвяне на храна.

2. Система от филтри с капилярна мембрана: Подходяща, ако няма достатъчно място за монтаж на система за обратна осмоза. Компактна и ефективна за пречистване на питейна вода.

Важни препоръки

  • Системи за обратна осмоза не са подходящи за директно пречистване на сондажна вода за питейни цели. Водата от собствен водоизточник трябва да бъде предварително обработена.
  • Лабораторните изследвания на сондажна вода трябва да се повтарят ежегодно.

С правилните решения за пречистване на вода, вие може да осигурите чиста и безопасна питейна вода за вашия дом от собствен водоизточник.

Scroll to Top